Now showing items 1-2 of 2

  • SNP 

    Orság, Michal
    Zámerom diplomovej práce bolo priblížit dianie po roku 1945, kedy nastalo obdobie spomínania v spolocnosti, ktoré slúžilo ako terapia, politika a estetika. Práce na spomienkach sa postupne pretavili, okrem iných veci, do ...
  • Srovnávací studie působení léčiv vybraného onemocnění na základě genových polymorfismů člověka 

    Beňková, Daniela
    Bakalářská práce se zabývá účinky léčiv z hlediska výskytu genových polymorfismů člověka. Cílem je charakterizovat vědní obor farmakogenomiku, jednonukleotidové polymorfismy a metody jejich vyhledávání, podat informace o ...