Now showing items 1-20 of 42

 • Acoustic Echo and Noise Cancellation System for Hand-Free Telecommunication using Variable Step Size Algorithms 

  Gupta, V. K.; Chandra, M.; Sharan, S. N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  In this paper, acoustic echo cancellation with doubletalk detection system is implemented for a hand-free telecommunication system using Matlab. Here adaptive noise canceller with blind source separation (ANC-BSS) system ...
 • Adaptivní OFDM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat možnosti adaptivního nastavení systému OFDM. Studie řeší způsob získání potřebných informací o jednotlivých frekvenčních subkanálech pomocí pilotních signálů a využití těchto informací k ...
 • Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti 

  Konečný, Daniel
  Diplomová práce „Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti“ se zabývá problematikou rádiových modelů ztráty signálu v MANET (Mobile Ad Hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí, ...
 • Charakteristika snímků z rastrovacího transmisního elektronového mikroskopu tenkých biologických řezů 

  Novotná, Veronika
  Diplomová práce popisuje fyzikální principy mikroskopů TEM, SEM a STEM spolu s jejich vhodností pro pozorování vzorků citlivých na elektrony, jako jsou zalévací média či biologické vzorky. Dále je popsána příprava vzorků ...
 • Comparison Of Heart Activity Sensing Devices 

  Babicová, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The goal of this work is comparison of heart activity sensing devices. ECG record cannot be evaluated in the presence of large amounts of muscle noise. Removing this noise is one of the needs for devices success. The ...
 • Detekce RF signálu u MRI 

  Břínek, Adam
  Predkládaná bakalárská práce je zamerena na detekci MR signálu a na návrh laboratorního cvicení k danému tématu. Duraz je kladen na popis rozdílu mezi lineární a kvadraturní detekcí s ohledem na SNR. Pro práci v laboratorním ...
 • Experimental Verification Of Long-Range Wide Area Network 

  Pospíšil, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with testing of LoRaWAN technology. It was tested signal strength (RSSI), signal to noise ratio (SNR) and data loss between two villages. There are shown values of measurement at different altitudes and ...
 • Filtrace EKG signálů ve vlnkové oblasti 

  Zedníček, Vlastimil
  Cílem této práce bylo seznámení se s metodou filtrace signálu využívající vlnkové transformace. Našim úkolem bylo využití redundantní vlnkové transformace pro filtraci EKG signálů. Nejdříve jsme se seznámili s vlnkovou ...
 • Filtrace signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ryšánek, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi filtrace EKG signálu, která je základem pro úspěšné rozměření a následné stanovení diagnózy z EKG křivky. Filtrací je v tomto případě myšleno potlačení rušení z elektrovodné sítě, tedy síťového ...
 • Hierarchické kódování pohyblivých obrazů 

  Špaček, Milan
  Bakalářská práce se zabývá hierarchickým kódováním – škálováním – pohyblivých obrazů u v současné době velmi využívaných kompresních algoritmů MPEG-2 a MPEG-4. Škálování je proces, při němž je kódovaný datový tok rozdělen ...
 • Hodnocení kvality signálů EKG 

  Bracková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá tématem hodnocení kvality signálů EKG. Teoretická část práce obsahuje přehled nastudovaných metod a vysvětlení základních principů spojujících se s hodnocením kvality EKG signálů. Praktická ...
 • Hodnocení kvality signálů EKG 

  Scholasterová, Viktorie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality signálů EKG. Jejím hlavním cílem je prostudovat teoretický základ pro realizaci vybraných metod hodnocení kvality signálů EKG. V teoretické části je popsána elektrokardiografie, ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat 

  Gregor, Filip
  Tato bakalářská se zabývá technologií PLC. V teoretické části je popsán princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování point-to-point s BPL modemy ...
 • Kumulace biologických dat 

  Mlčoch, Marek
  Diplomová práce pojednává o kumulaci biologických dat aplikované na periodické a repetiční signály, konkrétně na signály EKG. Signály byly získány z MIT-BIH databáze Arytmií a databáze ÚBMI. Jednotlivé repetice byly ...
 • Methods for Speech SNR Estimation: Evaluation Tool and Analysis of VAD Dependency 

  Vondrasek, M.; Pollak, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-04)
  The dynamic range of broadband digital system is mostly limited by harmonics and spurious arising from ADC nonlinearity. The nonlinearity may be described in several ways. The distinction between static and dynamic ...
 • Metody potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Herodes, Jakub
  Práce hodnotí účinnost číslicové lineární i nelineární filtrace na odstranění síťového rušení ze signálů EKG. Pro získání průměrných výsledků se pracuje s databází CSE, ve které je k dispozici 3750 čistých přirozených i ...
 • Měření a analýza vlastností systému DAB 

  Kaštánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a analýzou signálu Digital Audio Broadcasting (DAB). V teoretické části práce se nachází stručný popis vysílacího řetězce DAB. Pozornost je věnována zejména fyzické vrstvě systému ...
 • Měření malých objektů magnetickou rezonancí 

  Chotaš, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice potlačování šumu v obrazech pořízených magneticko-rezonanční tomografií. V této práci je rozebráno užší spektrum metod potlačení šumu, které jsou pro předem zmíněný účel vhodné. ...
 • Měření šumových vlastností MEMS akcelerometrů 

  Mihaľko, Juraj
  Cieľom bakalárskej práce bolo určiť parametre šumu MEMS akcelerometrov v statickom režime. Je to obmedzujúci parameter pre činnosť s nimi. Prípadne, ak výrobca udáva hodnotu šumu MEMS akcelerometra porovnať ich s nameranými ...
 • Modelování mechanizmů vícenásobného přístupu do mobilní sítě 

  Tinka, Zdeněk
  Diplomová práce „Modelování mechanizmů vícenásobného přístupu do mobilní sítě“ se ve své první části zabývá problematikou bezdrátových sítí. V této diplomové práci je vytvořena základní topologie bezdrátové sítě standardu ...