Now showing items 1-18 of 18

 • Adresář webových služeb 

  Pagáč, Jiří
  Práce se zabývá studiem technologií webových služeb, možností jejich vyhledávání a implementací systémů určených k registraci a vyhledávání webových služeb, tzv. adresářů. Blíže se věnuje adresáři UDDI (The Universal ...
 • Aplikační rámec pro vývoj informačních systémů v jazyce Dart 

  Raška, Miroslav
  Vývoj webových aplikacích se potýká se specifickými problémy, které by mohly být vyřešeny novým webovým aplikačním rámcem kombinujícím moderní technologie a nový přístup k návrhu aplikací. Jednotlivé problémy webových ...
 • Konstrukce polovodičového optického zesilovače 

  Somora, Rastislav
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukciou moderného polovodičového optického zosilňovača SOA. V prvej kapitole je popísaná optická komunikácia a použitie optických zosilňovačov. V ďalšej kapitole je podrobne popísaných ...
 • Modulární architektura distribuovaných aplikací 

  Musil, Jiří
  Tradiční architektury softwarových systémů jsou v heterogenním prostředí dnešních počítačových sítí příliš težkopádné. Tento problém se snaží řešit myšlenka architektury orientované na služby (Service Oriented Architecture ...
 • Nástroj pro testování odolnosti webových služeb 

  Zelinka, Tomáš
  Tento projekt se zabývá testováním webových služeb. Výsledkem této práce bude nástroj pro testování zátěže webových služeb ve spojení s injekcí poruch v jejich komunikaci. První část projektu se zabývá základními aspekty ...
 • Návrh a implementace podnikového intranetového systému 

  Štúň, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou vnútropodnikového informačného systému pre firmu Hestego s.r.o. , za účelom zvýšenia kvality a efektivity vnútropodnikovej komunikácie, firemnej kultúry a informovanosti ...
 • Návrh optického zesilovače 

  Somora, Rastislav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí pomocných obvodů pro moderní polovodičový optický zesilovač SOA. V první kapitole je popsáno optické přenosové médium, jeho fyzikální vlastnosti a druhy používaných kabelů. ...
 • Optical Amplifiers for Access and Passive Optical Networks: A Tutorial 

  Horváth, Tomáš; Radil, Jan; Münster, Petr; Bao, Ning-Hai (MDPI, 2020-08-26)
  For many years, passive optical networks (PONs) have received a considerable amount of attention regarding their potential for providing broadband connectivity, especially in remote areas, to enable better life conditions ...
 • Optické zesilovače a jejich aplikace 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této diplomové práce je prostudování možností optického zesílení, způsobů realizace optických zesilovačů a sestrojení funkčního zesilovače EDFA. Na základě získaných znalostí o~optických zesilovačích bylo navrženo ...
 • Optické zesilovače pro metropolitní a přístupové sítě 

  Čech, Martin
  Úkolem této diplomové práce je popsat a porovnat nejběžnější typy v současnosti využívaných optických zesilovačů. První část se zaměřuje na problematiku optických přenosů a jevů, které způsobují degradaci přenášeného ...
 • Popis choreografie služeb v architektuře SOA 

  Uřídil, Martin
  Tato práce se zabývá architekturou orientovanou na služby a popisem choreografií služeb. Je zde uveden podrobný přehled dostupných prostředků pro popis choreografií. Zejména se pak práce soustředí na využití formálních ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...
 • Rozhraní webových služeb 

  Kubát, David
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou architektury orientované na služby a její reálnou reprezentací webovými službami. Pochopit principy jejich činnosti, vzniku, komunikace a způsoby, jakými ...
 • SAP-NetWeaver jako integrační platforma pro podnikové informační systémy 

  Žáček, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá podnikovým informačním systémem Enterprise Resource Planning (ERP) od firmy SAP. Nejprve stručně mapuje historický vývoj v oblasti ERP. Následně se věnuje aktuálnímu produktu SAP ERP, který ...
 • Systém pro vzdálenou správu aktualizací 

  Kadlubiec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému pro správu aktualizací. Tento systém by měl nabídnout způsob, jakým mohou vydavatelé softwaru aktualizovat své produkty. Systém byl implementován v jazyce ...
 • Transformace editačního systému N.e.s.p.i. na webové služby 

  Fiala, Jan
  Diplomová práce popisuje analýzu, specifikaci, vznik a transformaci stávajícího editačního systému N.E.S.P.I., jenž je duševním vlastnictvím firmy WebRex s.r.o. Hlavním cílem je oddělit administraci webových stránek od ...
 • Vysoce dostupný škálovatelný CMS v prostředí Java EE 

  Šramko, Samuel
  Tato práce se věnuje studiu předpokladů pro návrh dostupného, škálovatelného a modulárního CMS systému na platformě Java EE s využitím OSGi frameworku a implementaci navrženého systému. Popisuje návrh a řešení rozdělení ...
 • Výběr informačního systému 

  Šebesta, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice výběru informačního systému v podniku. Na základě teoretických poznatků o podnikových informačních systémech a jejich vývoji je postavena analýza problému výběru vhodného informačního ...