Now showing items 1-8 of 8

 • Měření disperzí optických přenosů 

  Motúz, Rastislav
  Diplomová práce se nejprve věnuje teoretickému rozboru jevů vyskytujících se v optických vláknových přenosech. V teoretické části je pojednáno o jevech lineárních a nelineárních, dále je prostor věnován disperzím, které ...
 • Měření vlastností polarizovaného světla na výstupu optovláknového senzoru 

  Velič, Ladislav
  Diplomová práca obsahuje teóriu polarizácie svetla, rôzne spôsoby akými vzniká a jej praktickáaplikácia.Následnesazaoberátypmioptickýchvlákien,kdesúpopísanévlákna, ktoré využívame v našej práci a to sú vlákna, ktoré ...
 • Moderní pouzdření a 3D systémy 

  Nicák, Michal
  Práce se skládá ze tří částí. Záměrem první teoretické části tohoto projektu je shrnutí současných způsobů pouzdření a zejména systémů využívajících trojrozměrné provedení. Navazující praktická část se zaměřuje na návrh a ...
 • Návrh 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů 

  Prikryl, Petr
  Cílem této diplomové práce je studium návrhu 3D pouzder a zpracování pravidel pro jejich efektivní tepelný a elektrický návrh. V práci jsou uvedena doporučení a vztahy pro výpočet parametrů ovlivňující návrh moderních SOP ...
 • Systém jakosti a jeho aplikace v environmentální analýze 

  Holoubek, Vladimír
  Diplomová práce je teoretického charakteru. V první části práce je zpracována příručka jakosti pro fiktivní, malou laboratoř zabývající se environmentální analýzou a odběrem vzorků půdy. Příručka je zpracovaná podle normy ...
 • Vypracování příručky jakosti pro hydrochemické laboratoře 

  Hrubá, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování příručky jakosti pro hydrochemickou laboratoř tak, aby odpovídala normám ISO 9000 a 16000. Příručka jakosti popisuje principy, zásady a postupy pro práci běžných auditovaných a ...
 • Využití a potlačování dvojlomných jevů v optovláknových senzorických aplikacích 

  Motúz, Rastislav
  Práce se zabývá problematikou integrálních a distribuovaných optovláknových senzorů elektrického proudu. V oblasti integrálních senzorů je provedena analýza pomocí Jonesova maticového počtu a je zkoumán simultánní vliv ...
 • Zpracování příručky jakosti pro akreditované laboratoře 

  Žůrová, Vladislava
  V souladu s ISO normami je zpracována příručka jakosti pro akreditované laboratoře pracující v oblasti Ministerstva zdravotnictví ČR. Součástí této příručky jsou i standardní operační postupy (SOP) pro jednotlivé metody v ...