Now showing items 1-1 of 1

  • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

    Iľko, Lukáš
    Projekt rehabilitácie priestoru bývalých Jaselských kasární v Brne kladie dôraz na rozvoj génia loci a kultúrnej identity daného miesta. Súčasťou spracovania, je presun praktickej výuky SOU tradičných remesiel bližšie k ...