Now showing items 1-7 of 7

 • Efektivní implementace vysoce náročných algoritmů na vícejádrových procesorech 

  Tomečko, Lukáš
  Cieľom tejto práce je paralelizovať a vektorizovať simuláciu toku kvapalín. Dosiahne sa to pomocou knižnice OpenMP a prekladaču od Intelu. Implementované boli rôzne prístupy k problému, ako napr. cache blocking, zoraďovanie ...
 • Improved Element Erosion Function for Concrete-like Materials with the SPH Method 

  Kala, Jiří; Hušek, Martin (Hindawi, 2016-03-07)
  The subject of the article is a description of a simple test from the field of terminal ballistics and the handling of issues arising during its simulation using the numerical techniques of the finite element method. With ...
 • Pokročilá simulace a vizualizace kapaliny 

  Obr, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na fyzikálně založenou simulaci kapaliny a její následnou fotorealistickou vizualizaci. Zabývá se realizací metody Smooth Particle Hydrodynamics pro viskoelastické kapaliny a jejím rozšířeném pro ...
 • Simulace tekutin 

  Životský, Tomáš
  Tato práce se zabývá simulací a následnou vizualizací kapalných látek. Jsou zde popsány různé metody pro výpočet reálného pohybu a chování kapalin. Samotná práce je poté založena na metodách, které dokáží být simulovány v ...
 • Simulace tekutin a plynů 

  Zivčák, Jan
  Tato bakalářská práce zpracovává tématiku simulace tekutin a plynů na osobních počítačích. Práce porovnává různé přístupy s ohledem na proveditelnost simulace v realném čase. Pozornost je také věnována metodam pro zobrazovaní ...
 • Simulace tekutin a plynů 

  Štambachr, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá simulacemi kapalin a plynů, obzvláště pak počítačovou simulací toku viskózních newtonských kapalin s volným povrchem. Hlavním cílem této práce je implementovat výkonný simulační model, ...
 • Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM a analýzy mechanismu tvorby třísky 

  Madaj, Martin
  Dokument pojednává o návrhu vrtacích nástrojů za pomocí CAD a CAE technologií. Nejprve jsou stručně nastíněny různé postupy tvorby 3D modelů vrtacích nástrojů, zmíněny možnosti měření jejich silového zatížení při vrtání, ...