Now showing items 1-15 of 15

 • A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression 

  Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan; Maršánová, Lucie; Smital, Lukáš; Vítek, Martin (Hindawi, 2018-07-18)
  The assessment of ECG signal quality after compression is an essential part of the compression process. Compression facilitates the signal archiving, speeds up signal transmission, and reduces the energy consumption. ...
 • Complex study on compression of ECG signals using novel single-cycle fractal-based algorithm and SPIHT 

  Němcová, Andrea; Vítek, Martin; Nováková, Marie (Springer Nature, 2020-09-25)
  Compression of ECG signal is essential especially in the area of signal transmission in telemedicine. There exist many compression algorithms which are described in various details, tested on various datasets and their ...
 • ECG Signal Compression Based on Fractals and RLE 

  Němcová, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Compression of ECG signal is up to date challenge. There are many methods for ECG compression. This paper focuses on fractal based compression method. The method is implemented in MATLAB and compared with results in source ...
 • Efektivní nástroj pro kompresi obrazu v jazyce Java 

  Průša, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztrátové komprese digitálních obrazových dat. Ztrátová komprese obecně zavádí určité zkreslení do výsledné reprezentace obrazu. Toto zkreslení by mělo být nerušivé nebo v lepším ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou komprese obrazu pomocí vlnkové transformace. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Kaše, David
  Tato práce se zabývá kompresí obrazů pomocí vlnkové, konturletové a shearletové transformace. V první části je nastíněna problematika komprese obrazu a způsobu měření kvality. Jsou zde popsány  pojmy vlnka, multirozklad a ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá kompresí obrazu s využitím vlnkové transformace. Na jejím začátku lze nalézt teoretické informace o nejznámějších postupech, které se využívají pro kompresi obrazu, důkladný popis vlnkové transormace ...
 • Komprese signálu EKG 

  Blaschová, Eliška
  Práce představuje nejznámější metody komprese, které byly zveřejněny. Komprese signálu EKG je důležitá především pro úsporu místa v paměťových zařízeních nebo pro zefektivnění přenosu dat. Využití vlnkové transformace pro ...
 • Komprese signálů EKG nasnímaných pomocí mobilního zařízení 

  Had, Filip
  Komprese signálů je nezbytnou součástí pro snímání EKG, z důvodu poměrně velkého objemu dat, která je nutno především bezdrátově posílat na analýzu. Právě kvůli bezdrátovému odesílání je nutné objem dat co nejvíce ...
 • Komprese signálů EKG s využitím vlnkové transformace 

  Ondra, Josef
  Komprese signálů je každodenně využívaný prostředek k úspoře paměťových kapacit a k rychlému přenosu dat. V současné době se jako efektivní jeví metody založené na vlnkové transformaci. Jednou z možných technik je rozklad ...
 • Motion Compensated Video Compression with 3D Wavelet Transform and SPIHT 

  Enyedi, B.; Konyha, L.; Fazekas, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-04)
  The following paper introduces a low bitrate video coding method on the basis of 3D motion compensated wavelet transform and SPIHT algorithm. In contrast to the conventional algorithms applying motion compensation and ...
 • Scalable Image Self-Embedding Based on Dual-Rate SPIHT-LDPC Reference Generation Scheme 

  Daneshmandpour, N.; Danyali, H.; Helfroush, M. S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  Image Self-Embedding is a method of embedding two sets of data into the original image, authentication data for tamper detection and reference data for image recovery. In this paper, a scalable self-embedding method is ...
 • Videokodek - komprese videosekvencí 

  Bařina, David
  Práce se zabývá moderními metodami ztrátové komprese statického obrazu a videa. Mezi tyto metody patří vlnková transformace a algoritmus SPIHT. Na základě získaných poznatků je implementován videokodek. Tento kodek používá ...
 • Využití pokročilých objektivních kritérií hodnocení při kompresi obrazu 

  Šimek, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o problematice využití metod objektivního hodnocení kvality při kompresi obrazových dat. Ztrátová komprese vždy zavádí do zpracovávaných dat určité zkreslení, které je příčinou degradace ...
 • Využití vlnkové transformace při kompresi videosignálu 

  Kintl, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je nastudovat současné možnosti využití vlnkové transformace při kompresi videosignálu. Část práce je věnována teorii potřebné k praktické realizaci úkolu. Zabývá se popisem videosignálu a jeho ...