Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro penetrační testování webových zranitelností typu Data Validation flaws 

  Němec, Václav
  Tato bakalářské práce se zabývá detekcí webových zranitelností typu Data validation flaws. V práci jsou popsány běžné útoky, obrana před těmito útoky a postupy při automatické detekci. Hlavním cílem je návrh a implementace ...
 • Aplikace teorie formálních jazyků v oblasti počítačové bezpečnosti 

  Regéciová, Dominika
  Počítačová bezpečnost je a vždy bude kritickou oblastí, která ovlivňuje každého z nás. Přes veškeré úsilí vynaložené na tvorbu bezpečnějších systémů a jejich testování se však stále objevují nové chyby a zranitelnosti ...
 • Nástroj pro detekci zranitelnosti SQL Injection 

  Kutypa, Matouš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnostní chyby SQL injection. V práci jsou popsány běžně používané postupy při útocích na informační systémy a jsou také probrány možnosti obrany včetně uvedení způsobů ...
 • Nové technologie pro vývoj webových aplikací - Web 2.0 

  Medlín, Dušan
  Náplní této diplomové práce je rozbor vývoje webových aplikací nazvaného Web 2.0. Definuje podmínky vzniku a popisuje technologie používané pro tvorbu těchto aplikací, jakými jsou značkovací jazyky HTML a XML, formátovací ...
 • Soubor laboratorních úloh k demonstraci počítačových útoků 

  Plašil, Matouš
  Diplomová práce popisuje publikované útoky na počítače a počítačové sítě. Je vysvětlen princip metod pro shomažďování informací o cíli, jako je zjišťování dostupnosti, detekce OS, skenování portů. Další část popisuje útoky ...
 • Statická analýza pro vyhledávání bezpečnostních slabin webových aplikací na platformě Asp.Net 

  Říha, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje jak teoretické základy, tak způsob vytvoření statického analyzátoru založeném na platformě .NET Framework a službách poskytnutých prostřednictvím .NET Compiler Platform. Tento analyzátor ...
 • Technika SQL injection - její metody a způsoby ochrany 

  Bahureková, Beáta
  SQL injection je technika namierená proti webovým aplikáciám využívajúcim SQL databázu, ktorá môže predstavovať obrovské bezpečnostné riziko. Ide v nej o vloženie kódu do SQL databáze, pričom tento útok využíva zraniteľnosti ...
 • Testování zranitelností webových aplikací 

  Bendík, Lukáš
  Cílem práce je poskytnout přehled nejčastěji se vyskytujících zranitelností webových aplikací a postupy, které se používají při jejich testování. Při každé zranitelnosti je uveden její popis, názornej příklad a způsob ...
 • Webová aplikace pro výuku simulací v ns2 

  Pavlosek, Václav
  V této závěrečné zprávě jsou uvedeny informace k mojí diplomové práci „Webová aplikace pro výuku simulace v NS2“. Tato aplikace je po nainstalování funkční a její zdrojové kódy jsou uloženy na přiloženém CD. Je pojednáno ...
 • Zabezpečený přístup pro webové aplikace 

  Humpolík, Jan
  Tato práce se zabývá zejména často zanedbávaných součástí zabezpečení každé webové aplikace, ale i bezpečným přístupem samotných uživatelů. Popisuje teoreticky i prakticky moderní techniky zabezpečení, na vytvořené webové ...