Now showing items 1-5 of 5

 • A 28-nm 32Kb SRAM For Low-VMIN Applications Using Write and Read Assist Techniques 

  Kumar, S.; Saha, K.; Gupta, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this paper new write and read assist techniques, reduced coupling signal negative bitline (RCS-NBL) and low power disturbance noise reduction (LP-DNR) of 6T static random-access memory (SRAM) to improve its minimal ...
 • Digitální vstupně/výstupní karta s USB konektivitou 

  Kořínek, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem digitální vstupně/výstupní karty komunikující přes rozhraní USB pro společnost Honeywell spol. s r.o. – HTS CZ o.z. Hlavním cílem je eliminace zpoždění mezi přečtením aktuálního stavu ...
 • Generování fyzicky neklonovatelné funkce 

  Koleček, František
  Tato práce řeší problematiku fyzicky neklonovatelných funkcí. V teoretické části jsou popsány základní principy pojmy pro seznámení čtenáře s probíraným tématem, členění a popis různých typů fyzicky neklonovatelných funkcí ...
 • Návrh testeru paměti RAM ve VHDL 

  Charvát, Jiří
  Tato práce popisuje problematiku hardwarového testování polovodičových pamětí.  Popisuje princip fungování základních typů pamětí, způsob, jakým uchovávají data a způsob komunikace. Dále ukazuje typické poruchy, které ...
 • Testování SRAM pamětí s využitím MBIST 

  Sedlář, Jan
  Práce se zabývá testováním pamětí SRAM pomocí metody MBIST s využitím softwaro-vého nástroje Tessent Memory BIST. Cílem je seznámit se s testováním pamětí a vytvořitnávrh na specifickém čipu, kterému po implementaci testovací ...