Now showing items 1-10 of 10

 • Detekce graffiti tagů v obraze 

  Pavlica, Jan
  Tato práce se zaměřuje na možnost využití současných metod v oblasti počítačového vidění za účelem automatické detekce graffiti tagů v obraze. Tagy jsou nejčastějším projevem graffiti, který slouží jako podpis autora. V ...
 • Detekce palných zbraní v obrazu 

  Debnár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou palných zbraní v obraze. V teoretickej časti je najprv definovaný pojem palná zbraň a potom sú uvedené typy palných zbraní. Nasleduje vysvetlenie obrazového šumu, ktorý môže do značnej miery ...
 • Detekce vozidla v obraze 

  Petráš, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci vozidel v obraze. V práci je rozebrána metoda detekce vozidel pomocí konvolučních neuronových sítí, jejich struktury a modely. Všechny skripty byly realizovány v programovacím ...
 • Detektor hlavy v obraze 

  Svoboda, Jakub
  Detekce hlavy je důležitou součástí algoritmů pro detekci a identifikaci osob. Tato práce je zaměřena na detekci lidské hlavy v obraze pomocí neuronových sítí. Většina konvenčních detektorů dokáže detekovat objekty v omezené ...
 • Optimalizace interferencí v celulárních komunikačních systémech 

  Kassem, Edward
  Tato práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola vysvětluje rozdíly mezi fyzickou vrstvou uplinků systémů LTE a LTE Advanced, zkoumá charakteristiky kanálu komunikace D2D v rámci sítě LTE Advanced, a navrhuje ...
 • Optimalizace výkonu diskového subsystému při použití SSD disků 

  Bělousov, Petr
  Bakalářská práce zkoumá optimalizace výkonu diskového subsystému za využití SSD disků. Prozkoumal jsem možné serverové zátěže a vybral z nich podmnožinu vhodnou k urychlení pomocí cache. V první části představuji 2 kešovací ...
 • Protidronová ochrana perimetru 

  Janík, Roman
  Rozvoj technologie dronů s sebou přináší příležitosti pro mnoho oblastí lidské činnosti, ale zároveň i bezpečnostní hrozby. Vzniká potřeba těmto hrozbám efektivně čelit. V této práci je popsána problematika a současné ...
 • Příprava trénovacích dat pomocí generativních neuronových sítí 

  Ševčík, Pavel
  Cílem této práce byla příprava trénovací datové sady pro detekci dopravních značek pomocí generativních neuronových sítí. V řešení byla použita upravená architektura U-Net a bylo experimentováno s aplikací stylů pomocí ...
 • Souborové systémy na různých typech paměťových médií 

  Bortlová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problematikou ukádání dat na různá paměťová média, konk- trétně na HDD, SSD, flash disky a SD karty. V teoretické části práce jsou rozebrány principy funkce paměťových médií a struktura ukládání ...
 • Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků 

  Kulíková, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím ...