Now showing items 1-8 of 8

 • FreeIPA - správa přístupu dle URI 

  Hellebrandt, Lukáš
  Cílem práce je navržení a implementace řízení přístupu na základě URI požadovaného zdroje. Pro implementaci bylo jako základ použito rozšíření Host Based Access Control v nástroji pro správu identit FreeIPA. Zároveň bylo ...
 • Implementation of NIS Backend for SSSD 

  Nykrýn, Lukáš
  Tato práce se v první části zabývá představením technologií a nástrojů pro centrální správu a přihlašování uživatelů v GNU/Linux. Ukazuje využití adresářových služeb v síťové infrastruktuře, konkrétně služby NIS a její ...
 • Support for RADIUS Protocol in SSSD 

  Hujňák, Ondřej
  Moderní trendy ve správě uživatelů ve firemních prostředích směřují k centralizovaným řešením jako je LDAP či Active Directory. Ověřování uživatelů vůči těmto úložištím v Unix-like systémech je dostupné buď přes PAM moduly, ...
 • Time-Based Account Policies in FreeIPA 

  Láznička, Stanislav
  Tato práce se zabývá běžnými problémy časových politik, které jsou využívány v rámci procesu přihlašování uživatelů. Jsou rozebrána řešení v některých jiných současných systémech. Dále je čtenáři představen projekt pro ...
 • Tool for Querying SSSD Database 

  Bambušek, David
  Tato práce je zaměřena na databáze a konkrétně pak na databázi SSSD. SSSD je služba, která poskytuje jedno kompletní rozhraní pro přístup k různým vzdáleným poskytovatelům a ověřovatelům identit spolu s možností informace ...
 • Unified Network Authentication for Linux 

  Zůna, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení pro jednotnou síťovou autentizaci pro operační systém Linux založeného na integraci systémových démonů WinBind a SSSD. Cílem je navrhnout takové řešení, které umožní ...
 • Využití klíčenky Gnome v projektu FreeIPA 

  Židek, Michal
  Tato diplomová práce poskytuje úvod do projektu FreeIPA a projektu GNOME Keyring. Rozebírá možné výhody integrace GNOME Keyringu do FreeIPA pomocí komponenty FreeIPA zvané Password Vault. Jsou poskytnuty návrhy možných ...
 • Zdokonalení integrace SSSD a SUDO 

  Šrubař, Michal
  Cílem této bakalářské práce je zlepšení integrace mezi SUDO a SSSD se zaměřením na vylepšení podpory SUDO pravidel uložených na serveru FreeIPA. Zabývá se popisem LDAP SUDO provideru a prezentuje návrh a implementaci IPA ...