Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG 

    Nejedlý, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému srdečního, principu šíření elektrické aktivity ...