Now showing items 1-4 of 4

 • Komunikace po silových rozvodech pro účely domácí automatizace 

  Hromádka, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem a návrhem modemu pro komunikaci po silových rozvodech v domácnosti. První část práce popisuje historii, kmitočtová pásma, používané modulace a zabývá se výběrem vhodného komunikačního ...
 • Network Voice Message Box 

  Dítě, Miroslav
  V diplomové práci je z počátku proveden stručný rozbor problematiky komunikace po silovém vedení a následně proveden návrh komunikačního zařízení. Zařízení má název NVMB, což je zkratka slov Network Voice Message Box. Toto ...
 • Powerline komunikace pro řízení LED světel 

  Šebesta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a testem systému pro powerline komunikaci, umožňujícím řízení LED světel. Práce nejdříve popisuje základní principy powerline komunikace, specifikuje komunikační pásma a srhnuje ...
 • Systém řízení světelných zdrojů po silových rozvodech 

  Rumíšek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací inteligentního systému domovního osvětlení. V obytných částech domu je intenzita osvětlení udržována na konstantní úrovni, kterou si nastavuje uživatel. Intenzitu osvětlení lze manuálně ...