Now showing items 1-14 of 14

 • Marketingová strategie agentury Motiv P s.r.o. 

  Pražáková, Lucie
  Hlavním cílem diplomové práce je navržení marketingové strategie agentury Motiv P s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oblasti marketingu. Analytická část diplomové práce se zaměřuje na komplexní analýzu ...
 • Marketingová strategie pro firmu OHL ŽS, a.s. 

  Peterková, Eva
  Diplomová práce popisuje vývoj a současný stav ve firmě OHL ŽS, a.s. a je zaměřena na analýzu jejího makroekonomické a mikroekonomické prostředí. Na základě této analýzy navrhuji opatření, která povedou ke splnění požadovaných ...
 • Marketingová strategie společnosti 

  Cabejšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh změn v marketingové strategii obchodu prodávajícího elektrospotřebiče a elektroniku. Zejména z pohledu marketingového mixu a situačních analýz. Teoretická část vymezuje základní pojmy ...
 • Marketingová strategie společnosti Motiv Press, s.r.o. 

  Smolík, Kamil
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Motiv Press, s.r.o. První část práce zachycuje teoretická východiska získaná v průběhu studia na Fakultě podnikatelské. Druhá část práce se ...
 • Marketingový mix Hotelu Skalský dvůr 

  Hadravová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřená na rozbor marketingového mixu provozovny Hotel Skalský dvůr, která svým zákazníkům nabízí služby ubytovací, stravovací nebo pronájem prostorů. Na základě analýz hotelu v této práci navrhuji ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Klimková, Iveta
  Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové strategie firmy Estop spol. s r.o. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila vhodná doporučení vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy a ke zvýšení ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Velček, Martin
  Předmětem této Diplomové práce je analýza stávající situace a návrh marketingové strategie. Práce je rozdělena na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. První část je teoretickým přehledem problematiky marketingové ...
 • Návrh marketingové strategie pro internetový obchod 

  Baxantová, Michaela
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh marketingové strategie pro internetový obchod Brno nábytek Životský. K zajištění cílů bude využito internetu a sociálních sítí, kde je největší možnost oslovit velké množství ...
 • Návrh marketingového plánu podniku 

  Polanský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Shocart, spol. s.r.o. a je rozdělena do tří částí. Teoretická část shrnuje poznatky o marketingu a jeho vývoji, podniku a jeho okolí a zabývá se marketingovou ...
 • Návrh PR aktivit pro zvýšení povědomí o podniku 

  Skočovská, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na zvýšení povědomí podniku Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. díky PR aktivitám. V této práci je provedena analýza současné situace podniku a následně provedeny návrhy na rozšíření PR aktivit. ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj rodinné firmy 

  Zoubková, Eliška
  Diplomová práce analyzuje problémy, související s tvorbou podnikatelských plánů – zahrnujíce metodologií zpracování podnikatelského plánu, požadavky na strukturu a obsah, druhy podnikatelských plánů a jejich možné využití. ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy TOP BAITS 

  Pásler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení obchodní korporace TOP Baits. Jedná se o společnost podnikající v oblasti výroby a prodeji návnad a nástrah pro lov kaprů. Práce je členěna do několika hlavních ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Klimková, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je analýza společnosti Estop a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila návrh podnikatelského plánu týkající se vybudování velkoobchodní divize v rámci dalšího rozvoje společnosti.
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s. 

  Juřenová, Vendula
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s. na americkém trhu zaměřující se na IT technologii. První část práce se zabývá teoretickými poznatky, které jsou následně využity ...