Now showing items 1-9 of 9

 • Funkční bloky pro Simatic S7-300 s Sinamics S120 v polohových aplikacích 

  Hložek, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit sadu funkčních bloků a funkcí, pomocí nichž by komunikoval programovatelný automat (PLC) Siemens S7-300 s frekvenčním měničem Siemens Sinamics S120. Komunikace mezi těmito dvěma ...
 • Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC 

  Kubát, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. ...
 • Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC 

  Kubát, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. ...
 • Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840 

  Rysnar, Jiří
  Obsahem bakalářské práce je seznámení s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840, vytvoření programu v programovacím prostředím Step7 Microwin. Vytvoření programu pro komunikaci mezi měřícím zařízením Mahr Millitron 1840, ...
 • Modely soustav EDU-mod 

  Janů, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu v rámci souboru EDU-mod pro výuku řídících systémů. Práce popisuje celý postup od návrhu a výroby řídícího obvodu s mikrokontrolerem, programování tohoto obvodu až po návrh a řešení ...
 • Návrh a realizace modelu automatické pračky 

  Železný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu automatické pračky, v rámci souborů EDU-mod, pro podporu výuky předmětu Programovatelné automaty. Podrobně popisuje postup při výrobě od návrhu, přes realizaci, až po ...
 • Návrh a realizace modelu posuvné jednotky 

  Šmarda, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modelu posuvové hydraulické jednotky podle předlohy téže jednotky od firmy EDU-mot, jež slouží pro výuku řídících systémů. Je v ní popsán celý vývoj modulu od návrhu přes konstrukci až ...
 • Rozšíření laboratorních modelů Parkoviště a Bedny o možnost připojení na decentrální periferii 

  Mancl, Vlastimil
  Tato práce se zabývá popisem a připojením laboratorních modelů dopravníku beden a parkoviště na decentralizovanou periferii od firmy SIEMENS pomocí komunikace PROFIBUS DP. Kvůli tomu byly vytvořeny programy pro řízení ...
 • Vyhodnocení spotřeby osobní lodi 

  Drbohlav, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací programu pro vyhodnocení spotřeby osobní lodi pomocí řídícího systému Siemens Simatic S7-200 a dotykového ovládacího panelu Weintek Easy View MT8150X. Součástí je teoretické ...