Now showing items 1-6 of 6

 • Akustická simulace jedoucího automobilu 

  Lacko, Tomáš
  Táto práca zahrňuje prehľad jednotlivých metód spracovania zvukových záznamov. Zameriava sa predovšetkým na časovo - frekvenčnú analýzu spracovanú pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (STFT). Hlavnou podstatou je ...
 • Analýza spánkového signálu EEG 

  Ježek, Martin
  Cílem této práce byl vývoj programu pro automatickou detekci arousalu v signálu spánkového EEG s použitím metod časově-frekvenční analýzy. Předmětem studie bylo 13 celonočních polysomnografických nahrávek (čtyři svody EEG, ...
 • Analýza spektra klarinetů od různých výrobců 

  Suchánek, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje spektrální analýze šesti modelů B klarinetu značek Buffet Crampon, RZ Woodwind Manufacturing a Yamaha. Nástroje byly testovány dvěma profesionálními hráči s rozdílným zvukovým ideálem a výsledné ...
 • DOA Estimation of Multiple LFM Sources Using a STFT-based and FBSS-based MUSIC Algorithm 

  Cui, K. B.; Chen, X.; Huang, J. J.; Yuan, N. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  Direction of arrival (DOA) estimation is an important problem in array signal processing. An effective multiple signal classification (MUSIC) method based on the short-time Fourier transform (STFT) and forward/ backward ...
 • Time Frequency Analysis of ERP Signals 

  Bartůšek, Jan
  Tato práce se zabývá vylepšením algoritmu pro sdružování (clustering) ERP signálů pomocí analýzy časových a prostorových vlastností pseudo-signálů získaných za pomocí metody analýzy nezávislých komponent (Independent ...
 • Vizualizace zvukových polí 

  Kovář, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vizualizace akustických polí pomocí akustické holografie v blízkém poli. Často je tato metoda označována zkratkou NAH (z anglického Near-field Acoustical Holography). V rámci ...