Now showing items 1-13 of 13

 • Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT 

  Kraus, Zdeněk
  Práce popisuje technologie a architekturu použitou na počítačové síti VUT. Vybrané technologie jsou v textu vysvětleny i s některými jejich variantami.  V práci je navržen simulační model zařízení přepínače obsahující tyto ...
 • Modelování L2 protokolů zajišťujících bezsmyčkovost 

  Hrnčiřík, Matej
  Práce popisuje současně používané technologie, které zajišťují bezsmyčkovost sítí na linkové vrstvě. Objasňuje základní problematiku Ethernetových sítí, následně popisuje protokoly zajišťující bezsmyčkovost - TRILL a SPB. ...
 • Návrh a simulace podnikové sítě, virtuální laboratoř Cisco 

  Ollé, Karol
  Tématem této diplomové práce (dále jen DP) je návrh rozsáhlých podnikových sítí podle doporučení stanovených společností Cisco. Dále je realizována simulace navržené topologie prostřednictvím programů s otevřeným zdrojovým ...
 • Návrh bezdrátové sítě pro SOŠ Podyjí 

  Truhlář, Petr
  Pro svoji práci jsem si vybral návrh bezdrátové sítě, která bude v praxi aplikována na SOŠ Podyjí. V této práci se budu zabývat výběrem vhodného standardu bezdrátové sítě a jeho využití. Teoretická část mé práce se bude ...
 • Návrh datových sítí poskytovatelů připojení k Internetu 

  Vodehnal, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami pro návrh datových sítí. Jsou zde popsány skupiny protokolů STP a virtuálních sítí VLAN, které jsou v dnešní době stále hodně používané. Dále jsou zde popsány moderní techniky pro ...
 • Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie 

  Oujezský, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie. Je orientována zejména na technologie Cisco. Teoretická část popisuje jednotlivá zařízení použitá v laboratoři a problematiku funkcionalit ...
 • Návrh robustní podnikové datové sítě s využitím virtuálních sítí 

  Vrablic, Pavol
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou návrhu robustnej siete, siete ktorá musí byť vysoko spoľahlivá a odolná voči poruchám funkčnosti kritických služieb. Táto práca obsahuje popis nových metód vetvenia siete ...
 • Návrh spolehlivé podnikové sítě s podporou kvalitativních požadavků služeb 

  Kiška, Martin
  Práce se zabývá návrhem spolehlivé podnikové sítě s různými možnostmi zabezpečení proti smyčkám a podporou kvalitativních požadavků služeb na linkové a síťové vrstvě. Na základě teoretických znalostí je navrhnuta experimentální ...
 • Nové trendy v návrhu datových sítí 

  Hlavatý, Jindřich
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj současných datových sítí a vývoj používaných protokolů. V teoretické části jsou rozebírány základní protokoly sítí a jejich postupný vývoj, VLAN sítě a protokol Spanning Tree, ...
 • Nové trendy v návrhu datových sítí 

  Hlavatý, Jindřich
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj současných datových sítí a vývoj používaných protokolů. V teoretické části jsou rozebírány základní protokoly sítí a jejich postupný vývoj, VLAN sítě a protokol Spanning Tree, ...
 • Tester pro strukturovanou kabeláž 

  Starý, František
  Tester strukturované kabeláže je zařízení, jenž je schopné určit jak typ zapojení (v případě UTP pro ethernet přímé,křížené, . . . )nebo chybu v zapojení, tak různé parametry kabeláže, mezi něž můžou patřit: přeslechy typu ...
 • Využití virtuálních lokálních sítí pro efektivní a pružný návrh datových sítí 

  Brázda, Libor
  Tato práce je zaměřena na problematiku virtuálních lokálních sítí. V prvních kapitolách teoretické části jsou rozebrány základní i pokročilé možnosti správy a návrhu virtuálních LAN sítí. Další kapitoly jsou věnovány metodám ...
 • Zabezpečení lokálních sítí na linkové vrstvě 

  Sedláček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením lokálních sítí na linkové vrstvě. Cílem práce je popis základních funkcí referenčního modelu ISO/OSI a linkové vrstvy pro pochopení problematiky, vystihnout možnosti útoků na linkové ...