Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání znalostí z databází pohybujících se objektů 

    Chovanec, Vladimír
    Cílem této diplomové práce je obecně se seznámit s problematikou získávání znalostí a klasifikací. Práce dále navazuje na aplikaci SUNAR, která je pak v praktické části vylepšena o SVM klasifikaci průchodů osob mezi ...