Now showing items 1-20 of 20

 • Aplikace pro online sazbu notového zápisu 

  Mackovič, Jakub
  V tejto práci je predstavená aplikácia pre online zápis hudby s použitím SVG vektorovej grafiky v prostredí webových prehliadačov. Pozrieme sa na relevantné postupy pri notovom zápise a na históriu sadzby hudobného zápisu. ...
 • Grafické vizualizační komponenty pro systém COMES 

  Lebeda, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na vytvoření grafických vizualizačních komponent pro aplikaci COMES Dashboard, systému operativního řízení výroby COMES. Nejprve se zabývá posouzením uživatelského rozhraní systému COMES, analýzou ...
 • Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu 

  Zajíc, Jiří
  Tato bakalářská se práce se zabývá studiem tvorby grafů ve webových prohlížečích. První část obsahuje podrobnou studii současných technologií a návrh aplikace. Praktická část zahrnuje vývoj, popis a dokumentaci aplikace. ...
 • Jazyk pro procedurální generování 

  Dobiáš, Roman
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou knižnice s jazykom pre procedurálne generovanie, vychádzajúcim z L-systémov. Zmyslom práce je vytvoriť prakticky použiteľnú a jednoducho integrovateľú knižnicu, ktorá sa bude dať ...
 • Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Front-End části aplikace) 

  Kubiš, Jan
  Obsah této technické zprávy popisuje návrh, implementaci a funkcionalitu webové aplikace, jež byla vyvinuta v rámci bakalářské práce a jejíž účelem je sběr, přenos a prezentace dat ze zařízení, která jsou tato data schopna ...
 • Možnosti grafiky a prezentace v systémech TeX a LaTeX 

  Buňka, Roman
  Bakalářská práce se zabývá způsobem začlenění externích grafických souborů do dokumentů LaTeXu a vytvářením grafiky interními prostředky TeXu. Popisuje základní vlastnosti nástavbového balíčku PSTricks a jeho rozšíření pro ...
 • Nástroj pro import a animaci vektorové grafiky v jazyce MATLAB 

  Šustáček, Daniel
  Tato práce se zabývá návrhem nástroje pro import a animaci vektorové grafiky SVG v jazyce MATLAB. První část práce se zabývá způsobem importu SVG formátu do prostředí MATLAB a následnými principy vykreslení jednotlivých ...
 • Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi 

  Neužil, Antonín
  Tato práce pojednává o vývoji a použití grafického editoru objektově orientovaných Petriho sítích implementovaných v jazyce PNtalk. Nejprve jsou zde popsány Petriho sítě rozšiřující se s postupem času. Navazuje na ně popis ...
 • Návrh rozhraní laserové řezačky s použitím rozšířené reality 

  Kajan, Matej
  Rozhranie laserovej rezačky s použitím rozšírenej reality dovoľuje rýchlejšiu a bezpečnejšiu realizáciu rezania. Tento návrh je uskutočnený pomocou metód počítačového videnia spojených s návrhom grafického užívateľského rozhrania.
 • Podpora a využití moderních webových standardů 

  Švihel, Lukáš
  V práci se věnuji problematice využití moderních webových technologií. Vývoji historie, srovnání s předchozí verzí. Popisuji všechny důležité aspekty prvků, jež HTML5 a CSS3 přináší a vysvětluji jejich přínos a účel. ...
 • Podpora tabule v Kopete 

  Pohl, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout aplikaci, sdílenou tabuli, která umožňuje společné kreslení a sdílení multimediálního obsahu v~reálném čase v~síťovém prostředí pomocí protokolu XMPP mezi dvěma účastníky. Aplikace je ...
 • Převod vizualizace WinCC do MES systému COMES 

  Kárník, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vizualizací průmyslových aplikací, konkrétně převodem vizualizačních dat z programu Siemens Simatic WinCC do formátu XML s využitím vestavěného editoru skriptů. V dalším kroku řeší převod ...
 • Simulátor dopravních infrastruktur a situací 

  Švaňa, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvořit simulační systém s využitím konfigurací dopravních řadičů sX od společnosti Siemens. Systém se skládá ze dvou aplikací. První aplikace využívá existující platformu SUMO jako zdroj ...
 • Správa výstavních ploch pro festival 

  Duchoň, Radek
  Cílem této práce je vytvoření nového informačního systému pro správu výstavních ploch na festivalu Animefest. Webová aplikace je implementována v jazyce Python za využití aplikačního rámce Django. Systém využívá pro definici ...
 • Transformace dokumentů HTML na vektorovou grafiku SVG 

  Šafář, Martin
  Tato diplomová práce řeší problematiku vykreslování HTML/CSS dokumentů pomocí vektorové grafiky ve formátu SVG. Cílem práce je návrh a implementace rozšíření knihovny CSSBox o možnost vektorového výstupu. Nejprve jsou ...
 • Transformace webových stránek do vektorové grafiky 

  Nguyen, Hoang Duong
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike vykreslenia webových stránok pomocou vektorovej grafiky. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať rozšírenie projektu WebVector tak, aby umožňoval vytvoriť výstup vo formáte ...
 • Univerzální grafický editor - import/export 

  Kádek, Tibor
  Práca sa zaoberá problematikou tvorby grafov v systéme UGE (Univerzálneho grafického editora) a možnosťami, ktoré ponúka pre programátorov zásuvných modulov. Cieľom práce bolo navrhnutie formátu UGML (UGE Graph Markup ...
 • Vizualizace vícerozměrných dat pomocí webových technologií 

  Burian, Vojtěch
  Práce se věnuje problematice vizualizace dat. Vizualizace dat je užitečným nástrojem, jak prezentovat a získat nové informace, a tak dojít k lepším rozhodnutím. V teoretické části je rozebírána problematika analýzy dat. ...
 • Víceuživatelská mapová aplikace pro mobilní zařízení 

  Utěkal, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci víceuživatelské mapové aplikace pro mobilní zařízení. Cílem práce je vytvoření koordinačního systému určeného primárně pro řízení mobilních jednotek Policie České ...
 • Webový editor souborů formátu MusicXML 

  Hudziec, Tomáš
  Tato práce popisuje realizaci webového editoru hudební notace uložené ve formátu MusicXML. Je nastudována a popsána struktura formátu, implementace je provedena v jazyce HTML5, CSS a JavaScript. Noty se vykreslují pomocí ...