Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybrané firmy 

    Hromková, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá rozborem povinných účetních výkazů vybraného podniku. Jsou vypracovány analýzy na jejichž základě jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení současné situace podniku.