Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Pomichálková, Lucie
    Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti DZIMAS Steel, a.s. v letech 2004-2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedených analýz jsou formulována doporučení na řešení problémových ...