Now showing items 1-20 of 83

 • Analýza "Water Element, s.r.o." pomocí vybraných metod 

  Kovácsová, Lea
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou obchodnej spoločnosti Water Element, s.r.o. . Hlavným cieľom práce je na základe rozboru spoločnosti navrhnúť vhodné riešenie na zlepšenie jej situácie na trhu a zvýšiť efektivitu. Medzi ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Šálková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzy vybraného podniku. Pro analýzu vnějšího prostředí je použita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Svojanovská, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti vybranými metodami. Vnější okolí společnosti je analyzováno pomocí PESTLE analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil Pro analýzu vnitřního prostředí společnosti byl ...
 • Analýza firmy vybranými metodami a návrh na její rozvoj 

  Jašková, Ivana
  Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě ...
 • Analýza hospodaření vybrané obce 

  Ševčíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života obyvatel v obci Machová. Potřeby obyvatel obce jsou zjištěny za pomoci dotazníkového šetření. Dílčím cílem práce je analýza hospodaření vybrané obce. Práce je rozdělena ...
 • Analýza procesů vybrané společnosti za účelem výběru informačního systému 

  Hanák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů společnosti a následným výběrem informačního systému pro tuto společnost. První část je zaměřena na teoretické poznatky, které budeme potřebovat k pochopení naší problematiky. ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Pasdiora, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně u společnosti Rely servis s.r.o., která se zabývá prodejem vozů značky Hyundai a nabídkou doprovodných služeb. V ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků se službami vybrané společnosti a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Nesvadba, Lukáš
  Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti zákazníků se službami Hospody U Hlaváčů pomocí dotazníkového šetření a dále navržení změn vedoucích ke zvýšení její úrovně. Práce srovnává teoretické poznatky s praktickými ...
 • Analýza sportovního areálu vybranými metodami 

  Jelínek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sportovního areálu U Hrocha, který má být dokončen v roce 2014. Obsahuje teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, a to prostřednictvím PESTLE ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Peloušková, Tereza
  Předmětem bakalářská práce je analýza společnosti MMB Consulting, s.r.o., která se zabývá realizací staveb v Jihomoravském kraji. Obsahem práce je vypracování SLEPTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT ...
 • Analýza vybrané instituce - fotbalový klub TJ Start Brno 

  Jirátko, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením fotbalového klubu TJ Start Brno prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a model pěti konkurenčních sil. Teoretická část ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Nossková, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Goldpress s.r.o., která provádí polygrafickou výrobu. První část práce se zabývá teoretickými východisky, dále jsou provedeny jednotlivé analýzy – PESTEL analýza, ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Holländerová, Petra
  The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Mačto, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. V závěru práce jsou uvedeny ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Náplavová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu vybraného podniku NAVZAS s.r.o. Pomocí stanovených analytických metod zkoumajících interní a externí prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Současná finanční ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Sádovská, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu PKS okna a.s. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Pomocí Kralickova ...
 • Analýza vybraného podniku 

  Svobodníková, Jana
  Tato bakalářská práce obsahuje rozbor povinných účetních výkazů vybrané firmy. Dále je vypracována SWOT analýza této firmy. Na základě závěrů provedených analýz jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení ...
 • Analýza vysokoškolských sportovních klubů v České republice 

  Gálová, Ivana
  Předmětem bakalářské práce je analyzovat vybrané vysokoškolské sportovní kluby v České republice. Práce je zaměřena především na možné způsoby financování těchto klubů a jejich porovnání.
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Nešporová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti NEPA, společnost s ručením omezeným, pomocí metod finanční analýzy a na její zabezpečení vhodným informačním systémem. Firmou mi byly poskytnuty veškeré ...