Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza vybrané firmy 

  Válek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti Miss Claire s.r.o. působící jako distributor na trhu kosmetiky a parfému. Vnější a vnitřní prostředí je prozkoumáno na základě Porterova hodnotového řetězce, ukazatelů ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Seidl, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. pro následující roky 2019 až 2022. První kapitola diplomové práce je zaměřena na cíle, metody a postupy ...
 • Návrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílů 

  Čermák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, a to konkrétně jejího závodu Elektro, která působí v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, svářecích kleští a ostatních vinutých dílů. ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou 

  Matiovský, David
  Uvedená diplomová práce se zabývá vytvořením plánu rozvoje společnosti v rámci vybraného portfolia služeb na trhu s elektřinou. Teoretická část se zaměřuje na detailní popis možností rozvoje společnosti a problematice ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící na trhu s elektřinou 

  Matiovský, David
  Uvedená diplomová práce se zabývá vypracováním plánu rozvoje společnosti QUANTUM, a.s. působící na trhu s elektřinou v ČR. Teoretická část se zaměřuje na problematiku rozvoje firem a procesu strategického řízení, včetně ...
 • Podnikatelský plán na založení cukrárny v okrese Brno-venkov 

  Otrusiníková, Yveta
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nové cukrárny v obci Mokrá-Horákov. První, teoretická část práce obsahuje teoretická východiska vymezující podnikatelskou myšlenku, pojetí a strukturu ...
 • Podnikatelský plán založení společnosti se zaměřením na strategii bezobalových produktů 

  Horňáková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením reálneho podnikateľského plánu na založenie bezobalového obchodu v meste Topoľčany na Slovensku. Teoretické východiská sa zameriavajú na nosnú podnikateľskú myšlienku, použitých ...
 • Strategická analýza podniku D.I.S., spol. s r.o. 

  Lang, Richard
  Cílem této diplomové práce bylo provést celkovou strategickou analýzu společnosti D.I.S., spol. s r.o. z důvodu posouzení možností jejího dalšího vývoje. Celková strategická analýza zahrnuje externí i interní analýzu firmy ...