Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage 

  Novotný, Radek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých ...
 • Generátor kódu pro testovací rámec RedDeer 

  Jelínek, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou nového zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. V teoretické části práce je popsána architektura vývojového prostředí Eclipse, jsou zde probrány grafické knihovny ...
 • Modul pro rozpoznávání nápisů pro robota 

  Hartman, Zdeněk
  Tato bakalářská práce popisuje návrh modulu pro detekci a rozpoznávání nápisů pro použití v robotických systémech. K detekci znaků je použita Stroke Width transformace, která je aplikována na vstupní hranový obraz. Ve ...
 • Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v krutu 

  Roh, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá určením použitelnosti kritérií pro předpověď životnosti zkušebního vzorku namáhaného pulzujícím krutem. V první části je pojednáváno o únavovém poškození, cyklickém zatěžování a smykovém ...
 • Profilovací perspektiva v prostředí Eclipse 

  Hynek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby plug-inu pro vývojové prostředí Eclipse. Výsledkem práce je pohled určený pro profilovací perspektivu vývojového prostředí projektu Lissom založeného na Eclipse. Úkolem ...