Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza současných cloudových řešení 

  Kis, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá popisom súčasných cloudových úložných systémov. Práca obsahuje popis prerekvizít vývoja cloudových a distribuovaných systémov. Popisuje riešenia úložných systémov ako sú Dropbox, iCloud a Google ...
 • General Module for a Configuration of Cloud Services 

  Jopek, Kamil
  Práca bola vypracovaná v rámci programu Erasmus na Hochschule Furtwangen University v Nemecku. Bakalářská práce se zabývá konfigurováním Cloud Computing služeb. Popisuje model vývoje a použítí těchto technologií. V práci ...
 • Komparace modelů on-demand a on-premise pro dodávku, nasazení a provoz ERP systémů v malých podnicích 

  Scholz, Martin
  Tato práce se zabývá vhodnosti implementace podnikového informačního systému v modelu on-demand pro malé firmy. Popisuje přínosy a rizika této implementace pro chod a další rozvoj malé firmy. Porovnává vlastnosti, výhody ...
 • Návrh implementace SaaS řešení elektronického obchodu 

  Smečka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace elektronického obchodu jako služby pro firmu VALMAX LED ECO s.r.o. Návrh je zpracován formou projektu. Práce je rozdělena na 4 hlavní části. Nejdříve je získán potřebný ...
 • Návrh koncepce a projektu implementace CRM ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve firmě a možnostmi jejich zlepšení. Obsahuje rozbor problematiky řízení vztahů se zákazníky, CRM systémů a jejich zavádění. Práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá tématem informačních systémů a jeho správného výběru pro firmu. Z teoretického hlediska práce popisuje danou oblast se zaměřením na ERP systémy, situaci a trendy na tuzemském trhu. Dále uvádí přínosy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Križanský, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika různých přístupů k pořizování informačního systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Truhlář, Petr
  Toto téma práce jsem si zvolil, jelikož jsem v organizaci Divadlo Husa na provázku byl zaměstnán jako správce počítačové sítě. Tento návrh by mohl eliminovat problémy, kterým jsem denně čelil a rovněž by mohl přinést nové ...
 • Transformace editačního systému N.e.s.p.i. na webové služby 

  Fiala, Jan
  Diplomová práce popisuje analýzu, specifikaci, vznik a transformaci stávajícího editačního systému N.E.S.P.I., jenž je duševním vlastnictvím firmy WebRex s.r.o. Hlavním cílem je oddělit administraci webových stránek od ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Mrkvičková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému pro správu zakázek do společnosti. Teoretické poznatky, postupy a metody slouží jako podklad pro vypracování praktické části. Analytická část se ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Hofírek, Adam
  Diplomová práce se zabývá vhodným výběrem informačního systému personalistiky a řízení lidských zdrojů ve větší české technologické společnosti. Jejím obsahem je rovněž zpracování vybraných analýz k identifikaci nedostatků ...
 • Výběr informačního systému 

  Hanyk, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který má dopomáhat k zefektivnění firemních procesů, ušetření času a rychlejšímu přizpůsobení novým změnám ve firmě PORTABELL s.r.o. V první části práce ...
 • Výběr informačního systému 

  Šebesta, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice výběru informačního systému v podniku. Na základě teoretických poznatků o podnikových informačních systémech a jejich vývoji je postavena analýza problému výběru vhodného informačního ...