Now showing items 1-3 of 3

 • Bezpečnost nástrojové brusky 

  Svíčková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá bezpečností nástrojové brusky, v rešeršní části pojednává o legislativních požadavcích Evropské Unie a České republiky. Jsou zde uvedeny a popsány základní právní předpisy, kterými se výrobci ...
 • Bezpečnost pásové pily 

  Bezrodný, Roman
  V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...
 • Bezpečnost vybraného typu obráběcího stroje 

  Hořínová, Viktorie
  Bakalářská práce zpracovává bezpečnostní požadavky na elektroerozivní obráběcí stroj v souvislosti s legislativou Evropské unie a navazující legislativou České republiky. Všechny požadavky jsou utříděny za pomocí systémového ...