Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

    Klenorová, Lenka
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Sagapo. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky, které jsou východiskem pro následnou analytickou část. Tato část obsahuje základní informace ...