Now showing items 1-2 of 2

  • Měření úhlové rychlosti pomocí vláknového interferometru 

    Skalský, Michal
    Tato práce se zabývá obecným teoretickým popisem a poté návrhem a sestavením snímače úhlové rychlosti na principu Sagnacova interferometru, neboli interferometrického optického vláknového gyroskopu. Teoretická část je ...
  • Snímač úhlové rychlosti se Sagnacovým interferometrem 

    Skalský, Michal
    Tato práce se zabývá teoretickým popisem problematiky optických vláknových snímačů úhlové rychlosti neboli gyroskopů, a dále návrhem a realizací vlastní koncepce tohoto snímače. Teoretická část je zaměřena na popis ...