Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh nového rozmístění technologických pracovišť v provozu výroby měděných dílců 

  Pešek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nového uspořádání technologických pracovišť. Nejprve je provedena analýza současného stavu. Dále jsou provedeny návrhy možných variant nového dispozičního řešení. Tyto varianty jsou ...
 • Optimalizace logistických procesů výroby testovacích stolic v podniku AVL Moravia 

  Váňa, Viktor
  Hlavním cílem studie je racionalizovat uspořádání výroby a způsoby manipulace v podniku AVL Moravia s.r.o. na základě analýzy intenzity materiálového toku. Ze získaných poznatků je navrženo nové uspořádání výroby a ekonomické ...
 • Optimalizace toku materiálu v lisovně plastů 

  Čermák, Jaroslav
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout na základě rozboru současného stavu zlepšení, vedoucí ke zkrácení dopravních nákladů materiálu a výlisků v rámci divize Lisovna plastů. V teoretické části jsou popsány charakteristiky ...
 • Štíhlá výroba a její implementace 

  Lévek, Martin
  Diplomová práce analyzuje materiálový tok, pracoviště a plýtvání v rámci výrobního procesu ve vybraném podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Druhá část se věnuje analyzování současného stavu ...