Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza bankovních a pojistných produktů z daňového hlediska 

    Kačorová, Monika
    Tato práce se zabývá analýzou bankovních a pojistných produktů z pohledu daňového. Je zaměřená na produkty 3 největších bank s významným podílem na českém trhu. Na základě zjištěných skutečností jsem zanalyzovala a navrhla ...
  • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

    Veselý, Jiří
    Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...