Now showing items 1-9 of 9

 • DAQ USB moduly 

  Kaderka, Tomasz
  Bakalářská práce se zabývá problematikou sběru a zpracování dat. V první části je okrajově rozebrán vývoj měřící techniky, virtuální instrumentace a rozhraní pro komunikaci. Druhá část práce obsahuje srovnání USB měřicích ...
 • Embedded systém pro sběr dat 

  Varga, Kamil
  Předkládaná diplomová práce řeší problematiku embedded systémů a jejich vývoje. Dále se zabývá operačním systémem GNU/Linux a jeho křížovou kompilací. Hardwarová problematika je také rozebrána. Konkrétním řešením je systém, ...
 • Informační a komunikační technologie v energetice 

  Stavinoha, Jakub
  Práce je zaměřená na informační a komunikační technologie používané v energetice. Problémové oblasti v energetice, jakými jsou regulace, měření, řízení minimalizace ztrát, nákladů a maximalizace zisků. Tyto aspekty vedou ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Homzová, Michaela
  Tato práce se zabývá návrhem databázového systému pro skladování výsledků měření a testování vyrobených jednotek ze stanic, které tvoří součást výrobní linky.
 • Návrh a realizace měřící ústředny mechanických veličin 

  Kaplan, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vývoj a realizace jednokanálové měřící ústředny mechanických veličin s ovládacím software. Použití měřící ústředny je mířeno na aplikace, kde je využito odporových tenzometrů zapojených ...
 • Sběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízení 

  Obršlík, Lukáš
  Bakalářská práce se věnuje získávání statistických dat o síťové komunikaci na koncových uživatelských stanicích. V rámci teoretické části byly vybrány nástroje, které jsou standardně obsaženy v operačních systémech platforem ...
 • Systém pro sběr dat s Raspberry Pi 

  Ciprys, Michal
  Tato práce se zabývá sběrem dat z analogových senzorů, jejich ukládání a zobrazováním pomocí mikropočítače Raspberry Pi. Podrobněji se zabývá výběrem vhodného analogově digitálního převodníku, výběrem vhodného úložiště a ...
 • Systém sběru dat v průmyslu 

  Hvizdák, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh a realizaci sběru dat z výroby pomocí PLC do SQL databáze umístněné v cloudu a následnou vizualizaci. Práce popisuje použitelné komunikační protokoly MQTT a OPC UA s tím, že byl vybrán ...
 • Tvorba databázové aplikace a řešení pro Business Intelligence 

  Městka, Milan
  Tématem této diplomové práce je návrh databázové aplikace a řešení pro business inteligence v podniku. Návrh je realizován ve spolupráci s firmou ZZN Pelhřimov a.s. V úvodu práce jsou popsány teoretická ...