Now showing items 1-9 of 9

 • Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu 

  Salajková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou nových kompozitů na bázi mikrofibrilované celulozy a multi-walls carbon nanotubes (MFC/MWCNTs). Tři různé metody byly použity pro modifikaci MWCNTs. Byl zkoumán vliv použitých ...
 • Determination of Critical Parameters of Drug Substance Influencing Dissolution: A Case Study 

  Bojňanská, Erika; Kalina, Michal; Pařízek, Ladislav; Bartoníčková, Eva; Opravil, Tomáš; Veselý, Michal; Pekař, Miloslav; Jampílek, Josef (Hindawi Publishing Corporation, 2014-09-15)
  The purpose of this study was to specify critical parameters (physicochemical characteristics) of drug substance that can affect dissolution profile/dissolution rate of the final drug product manufactured by validated ...
 • Hodnocení struktur spojů pájek s deskami plošných spojů 

  Jakubec, Jiří
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá základními principy rastrovacího elektronového mikroskopu a environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Součástí práce je popis signálů vzniklých po dopadu elektronů ...
 • Modelling of interfacial transition zone effect on resistance to crack propagation in fine-grained cement-based composites 

  Šimonová, Hana; Vyhlídal, Michal; Kucharczyková, Barbara; Bayer, Patrik; Keršner, Zbyněk; Malíková, Lucie; Klusák, Jan (Italian Group of Fracture, 2017-07-03)
  In this paper, the attention is paid to investigation of the importance of the interfacial transition zone (ITZ) in selected fine-grained cement-based composites for the global fracture behaviour. This is a region of cement ...
 • Pokročilé metody přípravy vzorků Al a jeho slitin 

  Rychlý, David
  Hlavním cílem této práce je optimalizovat metalografickou přípravu hliníku pro specifické potřeby rastrovací elektronové mikroskopie. Rastrovací elektronová mikroskopie je velice citlivá na kvalitu připraveného povrchu a ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Porovnání mikroskopických diagnostických metod 

  Veselý, Jakub
  Tato práce se zabývá popisem a porovnáním diagnostických metod transmisní elektronové mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie a mikroskopie atomárních sil. V úvodu práce je uveden popis jednotlivých diagnostických ...
 • Růst 3D struktur na keramických substrátech indukovaný elektronovým svazkem 

  Bukvišová, Kristýna
  Vystaví-li se vzorek působení elektronového svazku, dojde na jeho povrchu ke strukturním změnám. Jednou z těchto změn je vertikální růst 3D struktur na keramických materiálech. V práci jsou zkoumány podmínky nutné pro ...
 • Techniky využívající svazek nabitých částic k zobrazení a analýze materiálů 

  Lamborová, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami využívající svazek nabitých částic pro zobrazení a analýzu materiálu. Mezi nabité částice využívající se pro tyto účely patří elektrony a ionty. Tato rešeršní práce je tedy rozdělena ...