Now showing items 1-5 of 5

 • Indikace tlaku ve válcích modelu Stirlingova motoru 

  Kovář, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem měřícího řetězce pro indikaci tlaku ve válcích Stirlingova motoru. Popisuje problematiku praktické metodiky měření a upozorňuje na možná úskalí daného měřícího řetězce. Pro měření byl ...
 • Stirlingův motor 

  Vondruš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá popisem a výpočtem tepelného Stirlingova motoru s uzavřeným pracovním oběhem a tepelnou regenerací. V teoretické části je popsána historie motoru, princip jeho funkce, rozdíly jednotlivých ...
 • Stirlingův motor 

  Blaha, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o Stirlingově cyklu a jeho studiu různými přístupy. Je zde nastíněn výpočet pomocí Schmidtovy teorie a poukázány odlišnosti ideálního a reálného cyklu. Na základě mé předchozího rešerše ...
 • Studium Stirlingova termodynamického oběhu 

  Pospíšil, Jaromír
  Cílem této práce je seznámení s termodynamickými ději Stirlingova cyklu a teoretická analýza podle Gustava Schmidta. V první části je uveden princip Stirlingova cyklu a rozdíl mezi ideálním a skutečným cyklem. V další části ...
 • Výpočtový model tepelného oběhu Stirlingova motoru 

  Horák, Jiří
  Práce se zabývá tepelným oběhem Stirlingova motoru podle Schmidtovy teorie. V první části práce je stručný přehled a charakteristika metod výpočtu Stirlingova motoru a ukázka několika výpočtových modelů. Druhá část se ...