Now showing items 1-2 of 2

  • Nosná konstrukce planetária v Šumperku 

    Nosková, Denisa
    Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce planetária nad kruhovým půdorysem. Konstrukce je uvažována ve tvaru polokoule s průměrem 26 metrů. Návrh kopule je vytvořen v několika variantách, a to jako ...
  • Výstavní pavilon 

    Gábor, Lukáš
    Obsahem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu ve tvaru kopule o půdorysném průměru 36 m a výšce 12,67 m. Pavilon je navržen pro lokalitu Brno. Hlavní nosnou konstrukci tvoří prostorová konstrukce ...