Now showing items 1-2 of 2

  • Manipulační zařízení do autodílny 

    Mour, Jiří
    Cílem této práce je koncepční návrh nůžkového zvedáku pro osobní automobily, doprovázený funkčními a pevnostními výpočty. Hlavními parametry pro návrh je nosnost 3000 kg a výška zdvihu 1700 mm. Práce dále obsahuje stručný ...
  • Návrh zdvihadla výzbroje pro leteckou techniku 

    Bureš, Martin
    Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulátoru letecké výzbroje. Obsahem je volba vhodného technického řešení mechanismu a provedení statického rozboru soustavy těles. Dále pak navržení rozměrových a ...