Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finančního rizika podniku 

    Dodek, Radim
    Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vybraných scoringových ukazatelů a následné vybrání těch, které nejlépe vykreslují skutečnou situaci firem v hutnickém průmyslu. Výstupem práce bude porovnání jednotlivých. Za ...
  • Návrh pojistné ochrany majetku vybraného podnikatelského subjektu 

    Šťastná, Markéta
    Tato bakalářská práce se zabývá pojištěním nemovitosti společnosti REGIS CZ, s.r.o. Tato nemovitost je předmětem zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru bankovním domem. Úvodní část práce seznamuje se základními pojmy ...