Now showing items 1-20 of 27

 • Agilní metody vývoje software 

  Dreiseitel, Jiří
  Práce popisuje základní principy agilního vývoje software a uvádí jejich výhody oproti tradičnímu přístupu. Kombinaci agilních metodik Scrum a Kanban používá společnost Siemens v Brně v rámci organizačních procesů, proto ...
 • Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů 

  Tošner, Jiří
  Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a ...
 • Aplikace agilní metodiky v podniku 

  Bednařík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje ...
 • Aplikace agilní metodiky v projektovém řízení 

  Szuchan, Patrik
  Diplomová práca pojednáva o zmenách pre zefektívnenie projektového riadenia, vývoja a práce vo vývojových tímoch zavedením agilnej metodiky Scrum. Začiatok diplomovej práce sa venuje teoretickým východiskám a základným ...
 • Aplikace agilních metod ve firmě 

  Sedlařík, Peter
  Bakalářská práce pojednává o problematice agilních metod vývoje softwaru. Teoretická část je věnována popisu rigorózních a agilních metod, jejich porovnání a následně je podrobněji popsána agilní metodika Scrum. Dále je ...
 • Aplikace pro sledování a vykazování výkonů 

  Šlapák, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je management vývoje softwaru, vykazování a sledování práce vývojářů. Základními ideologiemi pro tuto práci jsou agilní metodiky Scrum, Kanban a jejich kombinace - tzv. Scrumban. Výsledkem ...
 • Automatizace procesů agilního vývoje 

  Jašek, Tibor
  Cieľom diplomovej práce "Automatizace procesů agilního vývoje" je štúdium agilných metodík so zameraním sa na vývoj v spoločnosti Kentico. Práca popisuje rôzne nástroje na podporu agilného vývoja software vrátane nástrojov ...
 • Automatizace v projektech vývoje softwarových aplikací 

  Merta, Daniel
  Tématem této bakalářské práce je automatizace Definition of Done v projektech vývoje softwarových aplikací. Práce vychází ze zásad agilní metodiky Scrum a její podstatou je zjednodušení vybraného procesu Definition of Done ...
 • Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí 

  Gajdušek, Radek
  Cílem diplomové práce "Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí" je studium modelu kvality CMMI se zaměřením na softwarový vývoj v agilním prostředí ve společnosti Siemens. Práce popisuje do hloubky model ...
 • Efektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmu 

  Svoboda, Radek
  Diplomová práce se zabývá efektivnějším využitím Scrum metodiky ve vývojovém týmu v konkrétní společnosti. K dosažení vyšší efektivity využívá práce filosofii SW-CMM, kterou aplikuje v agilním prostředí. Teoretická východiska ...
 • Metody a organizace testování software 

  Kajan, Miroslav
  Tato práce přednáší návrh na zlepšení organizace a metodik testování za pomoci studia nejrůznějších přístupů a následné aplikace v reálném prostředí firmy Siemens CZ. V první části práce rozebírá vývojové modely z hlediska ...
 • Mobilní systém pro sběr zpětné vazby zákazníků 

  Kadlubiec, Jakub
  Práce se zabývá popisem tvorby mobilního systému pro monitoring zákaznické spokojenosti a sběr zpětné vazby od návštěvníků v restauracích s názvem Huerate. Komplexně jsou popsané všechny fáze vývoje systému. První část ...
 • Optimalizace projektového řízení zavedením agilní metodiky 

  Gergeľ, Frederik
  Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou projektového riadenia v spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom webových aplikácii na mieru. Teoretická časť je venovaná popisu tradičných a agilných prístupov projektového riadenia. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jambor, David
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh změn informačního systému pro firmu My to opravíme s. r. o., která se zabývá servisem elektronických zařízení. Na základě provedených analýz jsou definovány změny informačního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jahôdka, Daniel
  Diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému spoločnosti KPA ONE s.r.o., a návrhom potrebných zmien. Prvá časť sa zaoberá teoretickými východiskami. Nasledujúca časť obsahuje stručný popis spoločnosti a ...
 • Rozšíření nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru 

  Trávník, Petr
  Cílem diplomové práce "Rozšíření nástroje pro podporu agilního vývoje softwaru" je studium agilních metodik a jejich aplikace v praxi. Z agilních metodik se práce detailněji zabývá metodikou Scrum, kterou používá oddělení ...
 • Softwarová podpora projektového řízení s využitím metodiky Scrum 

  Greň, Lukáš
  Projekty v oddělení Výzkumu a vývoje jsou ve společnosti Seznam.cz plánovány a řízeny agilní projektovou metodikou Scrum. Společnost poptává informační systém, ve kterém by mohla zachytit proces vývoje projektu touto ...
 • Využití agilní metodiky při řízení vývoje softwaru 

  Mazáková, Zuzana
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění procesu řízení ve vývoji softwaru, a to integrováním agilní metodiky Scrum do projektu. Navrhnuté řešení obsahuje stěžejní principy a součásti metodologie a jejich konkrétní ...
 • Využití agilních metod v praxi 

  Skoupý, David
  Diplomová práce se zaměřuje na využití agilních metod ve firemní praxi. Konkrétně využití vmarketingovém oddělení. Práce uvádí teoretické základy, které popisují rozdíly mezi tradičním pojetím projektového řízení a agilními ...
 • Využití agilních metodik při řízení vývoje software 

  Brejčáková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou agilného vývoju softvéru. Teoretická časť je venovaná popisu tradičných a agilných metód, ich porovnaní. Následne sú podrobnejšie opísané agilné metodiky Scrum, Extrémne programovanie ...