Now showing items 1-2 of 2

  • Vyhledávací studie obchvatu obcí Bukovka – Rohovládova Bělá 

    Kabeš, Luboš
    Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obcí Bukovka – Rohovládova Bělá, okres Pardubice, Pardubický kraj, který bude řešen jako přeložka silnice I/36. Obchvat bude navržen z důvodu zvýšení bezpečnosti a ...
  • Vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín-Lutín 

    Březina, Michal
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín a Lutín, který je řešen jako přeložka stávající silnice II/570, a je zpracován z důvodu zvyšující se intenzity dopravy v těchto obcích. Navrhovaná ...