Now showing items 1-12 of 12

 • Akviziční jednotka pro zabezpečovací techniku 

  Pejchal, Luboš
  Projekt je zaměřen na vývoj zabezpečovací ústředny (jednotky) pro zabezpečení domů, bytů a jiných podobných prostor proti narušiteli. Návrh se zabývá řešením hardwaru a firmwaru zabezpečovacích jednotek a ovládacího softwaru ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je zabezpečit objekt např. kolo, kočárek, zboží. Zabezpečovací zařízení se skládá ze senzorové a uživatelské jednotky, pageru. Obě jednotky jsou osazeny tranceiverem, který pracuje v ISM pásmu, a neustále mezi ...
 • Domovní zabezpečovací systém 

  Martínek, Marek
  Úvodní kapitoly této práce se věnují druhům ochrany objektů, popisují prvky zabezpečovacích systémů a druhy čidel, které se v systémech vyskytují. Další kapitoly se věnují detektorům jiných nebezpečí než je trestná činnost ...
 • Komplexní zabezpečení objektů 

  Michálek, Libor
  V diplomové práci se zabývám principy a metodami způsobů zabezpečení, analýzou dostupných typů zabezpečovacích systémů (EPS, EZS a CCTV) a jejich možného využití při návrhu zabezpečení objektů. V této práci rovněž popisuji ...
 • Management zabezpečovacího systému firmy 

  Moravec, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem zabezpečovacího systému areálu za pomocí systémů PZTS a CCTV. Práce je rozdělena do tří částí, první část práce je zaměřena na analýzu firmy a současný stav fyzické bezpečnosti. Druhá část ...
 • Návrh zabezpečovacího systému areálu společnosti 

  Černý, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh zabezpečovacího systému areálu, a to konkrétně systému PZTS a systému CCTV. Práce je rozdělena na tři části a to na analýzu současného stavu, teoretickou část a praktickou část. První ...
 • Nízkopříkonový zabezpečovací systém sklepního prostoru bez elektrorozvodu 

  Klimeš, Martin
  Práce se zabývá dostupnými možnostmi zabezpečovacích zařízení pro sklepní prostory, návrhem a realizací vlastního zabezpečovacího zařízení. Jako ovládací prvek zařízení byl použit FPGA čip od firmy Xilinx . Zařízení dále ...
 • Nízkopříkonový zabezpečovací systém sklepního prostoru bez elektrorozvodu 

  Klimeš, Martin
  Práce se zabývá dostupnými možnostmi zabezpečovacích zařízení pro sklepní prostory, návrhem a realizací vlastního systému zabezpečovacího zařízení. Jako ovládací prvek zařízení byl použit FPGA čip od firmy Xilinx s označením ...
 • Přístupové a zabezpečovací systémy 

  Kohut, Michal
  Při psaní této bakalářské práce byla snaha popsat přístupové a zabezpečovací systémy a jejich součásti. Dále u těchto systému byla vysvětlena jejich funkce, využití a bylo uvedeno jejich rozdělení. Velká pozornost byla ...
 • Přístupové a zabezpečovací systémy 

  Kohut, Michal
  Při psaní této bakalářské práce byla snaha popsat přístupové a zabezpečovací systémy a jejich součásti. Dále u těchto systému byla vysvětlena jejich funkce, využití a bylo uvedeno jejich rozdělení. Velká pozornost byla ...
 • Virtuální ústředna EZS 

  Drzsík, Dávid
  Táto bakalárska práca popisuje možnosti integrovania zabezpečovacieho systému do inteligentných rozvodov budov. Na prezentáciu fungovania inteligentnej elektroinštalácie slúži demonštračný panel s riadiacou jednotkou PLC ...
 • Zabezpečovací zařízení s GSM modulem 

  Křístel, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronického zabezpečovacího zařízení s GSM modulem. Zabezpečovací zařízení je zaměřeno na ochranu bytových a nebytových prostor. První část práce se zaměřuje na rozbor detektorů ...