Now showing items 1-15 of 15

 • Domov pro seniory v Telnici 

  Konečná, Petra
  Téma mojí diplomové práce je domov pro seniory v Telnici. Projekt byl zpracován přímo pro obec Telnice podle jejích požadavků. Jedná se o třípodlažní objekt, „vesnického vzhledu“. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou. ...
 • Dům zdravotních služeb – Bobrová, technologická etapa zastřešení 

  Malý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením zastřešení domu zdravotních služeb v Bobrové, na Vysočině. Řeší realizaci konstrukce krovu sedlové střechy a následné opláštění. Hlavní obsah práce tvoří technická ...
 • Horský penzion v KÚ Karolinka 

  Skopalová, Vendula
  Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby horského penzionu v Karolince s ubytovací kapacitou 36 osob. Objekt se nachází ve svahu, je podsklepen, ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Lotter, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu nadstandardního rodinného domu v Karviné Mizerově. Objekt se nachází na parcele 1255/111, v katastrálním území ...
 • Novostavba rodinného domu Bratčice 

  Kolářová, Eva
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Bratčicích se stávajícím vinným sklepem. Objekt má charakter obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a střešními vikýři. Je navržen v mírně svažitém terénu a ...
 • Rodinný dům 

  Boudyšová, Helena
  Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící budovu. Stavba je řešena jako novostavba třípodlažního, podsklepeného rodinného domu s ...
 • Rodinný dům 

  Jedličková, Alena
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu ve Starém Městě na parcele číslo 839/3. Rodinný dům je navržen pro 5člennou rodinu pro celoroční obývání. Budova má dvě ...
 • Rodinný dům 

  Šustek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s provozovnou v Novém Jičíně. Objekt se nachází na parcele č. 470 – trvalý travní porost, v katastrálním ...
 • Rodinný dům 

  Rada, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování dokumentace pro stavební povolení pro realizaci novostavby rodinného domu. Dům je částečně podsklepený a má 2 nadzemní podlaží. Dům je navržen z tradičních stavebních materiálů. ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Šimkovičová, Ludmila
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného řadového domu s projekční kanceláří v katastrálním území obce Vacenovice. Objekt je umístěn ve stávajícím zastavěném ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Niedoba, Andrzej
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou jako samostatným objektem. Objekt RD je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený se sedlovou střechou. Provozovna (kadeřnický salón) má pultovou střechu. Jedná ...
 • Rodinný dům s kavárnou v Kroměříži 

  Skopalová, Vendula
  Předmětem bakalářské práce je návrh a zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami a kavárnou v Kroměříži. Objekt se nachází na rovinatém ...
 • Rodinný penzion, Slavkov u Brna 

  Šmídová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat projekt rodinného penzionu. Jedná se o novostavbu na okraji zastavěného území, obce Slavkov u Brna, umístěnou na rovinatém terénu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním ...
 • Technologické řešení zastřešení rodinného domu v Novém Malíně 

  Tůma, František
  Bakalářská práce se zabývá technologickým řešením zastřešení rodinného domu v Novém Malíně. Jedná se o sedlovou střechu. V práci se řeší provedení dřevěné nosné konstrukce a provedení skladby střešního pláště s nadkrokevní ...
 • Zděný rodinný dům 

  Krupa, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby rodinného domu v Karlovicích, okres Bruntál. Jedná se o dvoupodlažní objekt, částečně podsklepený. První nadzemní podlaží je provozně spojeno ...