Now showing items 1-2 of 2

  • Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli 

    Škeřík, Filip
    Práce je literární rešerše na téma použití sekundární metalurgie při výrobě oceli. Obsahuje základní rozdělení SM a stručný popis a využití jednotlivých pochodů. Hlavní část je zaměřena na popis konstrukčních prvků elektrické ...
  • Sekundární metalurgie oceli 

    Neduchal, Bronislav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení ...