Now showing items 1-2 of 2

  • Komplet návěsu se skříňovou nástavbou s výsuvnými boky 

    Plachký, Jakub
    Předmětem této práce je vytvoření základu pro prezentační studii, která má za úkol přiblížit problematiku stavby speciálních návěsů s výsuvnými boky odběrateli a příštímu uživateli. Práce objasňuje, z jakých prvků se návěs ...
  • Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče 

    Vodička, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá srovnáním konstrukčních prvků třínápravového podvozku traktorového nosiče. Dále obsahuje návrh koncepčního řešení a pevnostní výpočet rámu podvozku. Součástí je i vypracování výkresové ...