Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Veveří v Brně, urbanisticko-architektonická studie 

    Mezei, Peter
    Na riešenom území navrhujem blokovú štruktúru v náväznosti na lokálnu mestskú štruktúru. V rámci navrhnutej urbanistickej štruktúry bol vybraný polyfunkčný objekt, ktorý v sebe spája mix mestských funkcií – obchodné podlažie ...
  • Senioři a jejich přístup k pravidelným pohybovým aktivitám 

    Dvořáčková, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá účastí a přístupem seniorů na pravidelných pohybových aktivitách. V teoretické části se zaměřuje na danou problematiku zlepšení účasti neaktivních seniorů na pohybových aktivitách a vymezuje ...