Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu 

    Lukesová, Dominika
    Cílem této práce je vyhodnocení stávajících postupů a zpřesnění posuzování vlivu stáří na dopad na dopravní nehody. V teoretické části jsou popsány řidiči senioři, nehodovost seniorů a snížená výkonnost řízení ovlivněná ...
  • Penzion pro seniory 

    Uheríková, Eliška
    Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt je řešen jako studie pro budoucí reálnou novostavbu Následné lůžkové péče řazené do kategorie ubytování pro seniory v lokalitě Ostrava ...