Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza využitelnosti senzoru Kinect v2 v mobilní robotice 

  Margetaj, Martin
  Tato práce pojednává o parametrech senzoru Kinect v2 a jeho následné využití v robotice. V práci bude rozebrána správná instalace ovladačů potřebná ke správné funkci senzoru pod operačním systémem Ubuntu a pod frameworkem ...
 • Audio zesilovač pro detekci dřevokazného škůdce 

  Jaroš, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh detektoru dřevokazného hmyzu řešeného pomocí snímání akustického zdroje zvuku díky piezoelektrickému elementu jako senzoru. Získaný signál je postupně zesílen až po výstup pro poslech ...
 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Mieržwinský, Leon
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu domácí bezdrátové meteostanice. Cílem je měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Naměřené údaje jsou ukládány do externí paměti a je ...
 • Bezdrátový systém pro ovládání elektrických zařízení v domácnosti 

  Sedlář, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá realizací hardwarového a softwarového řešení bezdrátového systému pro ovládání elektrických zařízení v domácnosti. V práci je nejdříve stručně popsána automatizace v domácím prostředí. Poté je ...
 • Implementace ovládačů pro bezdrátovou senzorovou jednotku 

  František, Milan
  Tato práce se zabývá užíváním digitálních a analogových senzorů s bezdrátovou jednotkou IRIS. Je zde uveden základní popis softwarového balíčku BitCloud, včetně důležitých funkcí pro práci s použitými typy senzorů a ...
 • Inteligentní detektor vodíku 

  Kašpárek, Petr
  Cílem této práce je seznámení se s organickými senzory vodíku, které jsou vyvíjené na Fakultě chemické Vysoké učení technického a problematikou jejich testování. Výstupem této práce je realizace inteligentního detektoru ...
 • Komunikace v ZigBee sítích 

  Majer, Tomáš
  V dnešní době se stále více setkáváme se senzory a senzorovými sítěmi, které jsou uplatňovány převážně v průmyslových oblastech. V této diplomové práci se zaměřuji na senzorovou síť ZigBee a její využití. Je zde podrobně ...
 • Měření magnetických polí na elektrických strojích 

  Manduch, Viliam
  Táto bakalárka práca sa zaoberá magnetickým požom a princípmi, na ktorých sú založené senzory na jeho meranie. Ďalšia časť práce skúma rozloženie magnetického poža v okolí asynchrónneho motora. Analýza je vyhodnocovaná ...
 • Mobilní robot Micromouse II 

  Pavláček, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilního robota kategorie IEEE Micromouse. Cílem je sestavit funkční konstrukci robota použitelného pro účely testování metod mapování a lokalizace. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Modelování termodynamických senzorů 

  Psota, Boleslav
  Práce se zabývá chováním teplotně závislého prvku, který tvoří část termodynamického systému. Cílem práce je analyzovat chování takovéhoto prvku a následně vyřešit jeho virtuální model v počítačovém programu ANSYS.
 • Monitorování stavu bezdrátových senzorových sítích agenty 

  Houšť, Marek
  Čtenář se nejprve seznámí s historií a možnými aplikacemi pro bezdrátové senzorové sítě. Práce poté popisuje problematiku bezdrátových senzorových sítí a implementační nástroje pro bezdrátové senzorové sítě. Práce také ...
 • Návrh a realizace meteorologické stanice 

  Bílý, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové meteostanice. V první části práce byly rozebrány možnosti měření meteorologických veličin. Další část práce se zabývá výběrem vhodných senzorů a koncepcí venkovní a řídící ...
 • Návrh modulu lokálního plánování trasy pro mobilní robot 

  Petrovič, Martin
  V tejto práci sa preberá lokálne plánovanie trasy robotov. Od ukážky a vysvetlenia, ako je možné implementovať plánovač, až po to, ako sa napíše vlastný jednoduchý plánovač. Uvedené postupy sú prehľadne zhrnuté v závere, ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Cupal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem práce je zjistit, jak geometrické velikosti a tvary elektrod ovlivňují výstupní proudovou odezvu. Technologie a použitá elektrochemická analytická ...
 • Senzor měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji 

  Vrbický, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací senzoru pro měření rychlosti proudění vzduchu v elektrickém stroji. Senzor musí být schopen měřit i na místech s nedostatkem prostoru.
 • Sluneční senzor s rozhraním I2C 

  Hodáňová, Adéla
  Tato práce obsahuje návrh slunečního senzoru. Nejdříve se zabývá druhy slunečních senzorů a následně výběrem módu pro jejich zapojení senzoru. Po proměření všech parametrů fotodiod je určena prostorová konfigurace. Dále ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektu využívající FITkit 

  Macek, Miroslav
  První část této práce popisuje principy detektorů a jiných prvků užitých v elektronických zabezpečovacích systémech. Dále je uveden obecný návrh vlastního EZS, následovaný detailním návrhem a popisem jeho hardware. Závěr ...
 • Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů 

  Polický, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou detekce težkých kovů s použitím senzorů vyrobených technologií tlustých vrstev. Je zde popsána výroba tlustovrstvého senzoru metodou sítotisku a elektrochemické analytické metody pro ...
 • Tlustovrstvé senzory pro elektrochemickou detekci látek v roztocích 

  Martynek, Daniel
  Práce se zabývá teoreticky principy a vlastnostmi elektrochemických senzorů, tlustovrstvé technologie a elektrod používaných v elektrochemii. Jsou zde diskutovány metody detekce látek v roztocích. Hlavní důraz je kladen ...
 • Univerzální senzorová testovací platforma 

  Tydor, Maximilián
  Práce se zabývá problematikou testování polovodičových inerciálních senzorů, zejména gyroskopů a akcelerometrů, ale i dalších senzorů jako jsou např. magnetometry, inklinometry apod. pro potřeby navigace v leteckém průmyslu, ...