Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

    Tenora, Jan
    Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...