Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie senzorových sítí 

    Koval, Miroslav
    Táto diplomová práca sa zaoberá technológiou bezdrôtových senzorových sietí, špeciálne ZigBee. Delí na dve časti - teoretickú a praktickú. Teoretickú časť tvoria kapitoly popisujúce protokoly, normy a štandardy, na ktorých ...