Now showing items 1-2 of 2

  • Nástěnka pro grafické zobrazování firemních statistik 

    Bortlová, Pavlína
    Co je měřeno, může být vylepšováno. Proto firma Red Hat a tým PnT DevOps apeluje na vytvoření grafické vizualizace metrik a klíčových identifikátorů výkonnosti (KPIs), které bude k dispozici zákazníkům, inženýrům a ...
  • Podpora knowledge managementu v systému ALVAO 

    Pramuka, Tomáš
    Práce pojednává o správě znalostí z pohledu knihovny ITIL . V práci je analyzováno řešení správy znalostí a báze znalostí  v systému Service Now a současné řešení báze znalostí v systému ALVAO .  Dále je navrženo a ...