Now showing items 1-2 of 2

  • Injekce poruch pro webové služby 

    Žouželka, Martin
    Dokument se zaměřuje především na technologie webových služeb a jejich testování pomocí metod pro injekci poruch. Práce se z části zaobírá i servisně orientovanou architekturou, jakožto používaným standardem pro implementaci ...
  • Webové služby jako realizace architektury orientované na služby 

    Jiráček, Pavel
    Tématem diplomové práce je architektura orientovaná na služby (SOA). Zprostředkovává celkový přehled webových služeb jako realizace SOA. Práce zmiňuje, co je připraveno a co schází k naplnění základních principů SOA. ...