Now showing items 1-14 of 14

 • CompactRIO modul pro řízení servomotoru 

  Macek, Daniel
  Práce se zabývá popisem PMSM a BLDC motorů stejně tak, jako způsobu jejich řízení. Dále se práce zabývá popisem měřicích přístrojů firmy National Instruments, blíže pak DAQ, CompactRIO a PXI. Přičemž jsou v práci blíže ...
 • Model dolních končetin kráčejícího robota 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, ...
 • Model Of Bipedal Walking Robot 

  Čermák, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The purpose of this thesis is to construct a two-legged walking robot. This robot will be able to walk forward independently, following a given trajectory without any human assistence. The whole thesis includes the design ...
 • Návrh a realizace bionické konstrukce robotického hada 

  Šumšal, Zdeněk
  Práce se zabývá konstrukcí, možnostmi pohybu a praktickým využitím bionických hadů. V první části jsou popsány způsoby, jakými se v přírodě pohybují živí hadi a jak je možné tyto pohyby aplikovat a kombinovat u bionického ...
 • Návrh a realizace malosériové výrobní linky 

  Šíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a řízením malosériové výrobní linky, pro výrobu PVC/HT tvarovek. Jedná se o přestavbu zastaralé poloautomatické linky na plně automatickou. Výrobní linka obsahuje vytlačovací stroj, ...
 • Návrh a realizace řízení Tribometru 

  Janík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro tribologickou soustavu. S požadavkem vytvoření uživatelského prostředí pro zadání programu řízení pro daný experiment. Program je prováděn v určeném sledu a z ...
 • Otočný polohovací stůl 

  Mareček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a celkovou konstrukcí otočného polohovacího stolu pro jednoúčelové obráběcí stroje. Podrobněji se věnuje nahrazením stávajícího hydraulického pohonu otáčení stolu pohonem servomotorem, a ...
 • Pohon regulačního kruhu PVE Merkersbach 

  Skoupý, Jiří
  Diplomová práce řeší zejména problematiku silového působení servomotorů bez vyrovnání a s vyrovnáním sil na regulační kruh přečerpávací vodní elektrárny Markersbach (Německo). Dále je v rámci práce řešen výpočet pístní ...
 • Robotický manipulátor 

  Navrátil, Luděk
  Cílem práce bylo navrhnout řídící systém pro robotický manipulátor s využitím počítačového vidění. V průběhu práce byl zhotoven experimentální robotický manipulátor a navržena elektronická řídící jednotka schopná přijímat ...
 • Robustní řízení synchronního stroje s permanentními magnety a spínaným tokem 

  Aboelhassan, Mustafa Osman Elrayah
  Je jasné, že nejúspěšnější konstrukce zahrnuje postup vícefázového řízení, ve kterém každá fáze může být považována za samostatný modul. Provoz kterékoliv z jednotek musí mít minimální vliv na ostatní, a to tak, že v případě ...
 • Řízení 6-ti osého manipulátoru 

  Semrád, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou řídicího systému pro 6-ti osý manipulátor. Ten je tvořen mikrokontolérem LPC1756 s firmware realizovaným pod operačním systémem reálného času FreeRTOS a GUI aplikací na PC. ...
 • Řízení manipulátoru pomocí mikrokontroléru 

  Šíl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením manipulátoru pomocí mikrokontroléru. Jedná se o zmenšený model manipulátoru, který bude sloužit jako demonstrační model obdobného manipulátoru použitého v praxi. Návrh manipulátoru ...
 • Řízení robotické ruky pomocí virtuální reality 

  Sláma, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možností řešení řízení robotické ruky pomocí virtuální reality. K realizaci je využita protetická ruka z projektu InMoov. Práce popisuje základní výrobní principy 3D tisku a zabývá se materiály ...
 • Systém pre sledovanie pohybujúcich sa objektov 

  Orolin, Jakub
  Predložená diplomová práca je zameraná na návrh a realizáciu systému schopného sledovať pohybujúce sa objekty. Výstupom práce je prototypové zariadenie, ktoré je fyzicky umiestnené medzi kamerou a statív a otestované v ...